Festivalului Internațional „Mihail Sebastian”, ediția a VIII-a, on-line, 11-12 noiembrie 2020

Divertisment

Muzeul Brăilei „Carol I” vă invită în mediul on-line joi, 12 noiembrie 2020, începând cu ora 10.30, la Conferințele Muzeului Brăilei „Carol I”, susținute de:

– Valentin Popa – Interviurile lui Sebastian;

– Viorel Coman – „Jurnalul ”lui Mihail Sebastian – o nouă lectură;

– Zamfir Bălan – Sebastian, on-line.

Activitatea este inclusă în cadrul Festivalului Internațional „Mihail Sebastian”, ediția a VIII-a, ce se desfășoară anul acesta numai în mediul on-line. în perioada 11 – 12 noiembrie și poate fi urmărit pe:

– https://www.facebook.com/FederatiaEvreilor – https://www.facebook.com/FestivalulMihailSebastian

Simpozionul este organizat de Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic, în colaborare cu The American Jewish Joint Distribution Committee, Fundația Caritatea, Comunitatea Evreilor Brăila, Comunitatea Evreilor București, Teatrul Evreiesc, Muzeul Brăilei „Carol I”, Teatrul „Maria Filotti”, Consiliul Județean Brăila, Primăria Municipiului Brăila.

Proiectul este finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

PROGRAM

MIERCURI 1 1 NOIEMBRIE 20 20

11:00 DESCHIDEREA OFIC IALĂ A FE STIVALULUI INTERNA Ț IONAL ”MIHAIL S EBASTIAN” EDI Ț IA A VII I – A

1 2 : 0 0 CEREMONIE RELIGIOASĂ Ș I IN MEMORIAM LA MORMÂNTUL LUI MIHAIL SEBASTIAN Cimitirul Evreiesc ”Filantropia” din București . Organizator: Comunitatea Evreilor din București

1 4 :00 ” POSTERITATEA L UI MIHAIL SEBASTIAN ” Conferință susținută de Dl . Daniel Cristea – Enache, Directorul de Imagin e al Uniunii Scriitorilor din România

15 : 00 SPECTACOL – LECTURĂ ” FRAGMENTE DIN OPERA LUI MIHAIL SEBASTIAN ” În lectura actorilor Cristina Deleanu și E ugen Cristea

1 6 : 00 DANSU RI EVREIE Ș TI Ș I I SRAELIENE Formația ”Haverim” (Com unitatea Evreilor din B ucurești) ; Formația ”H ora ” (Comunitatea Evreilor din București) ; Formația ” Or Neurim ” (Comunitatea Evreilor din Oradea )

1 7 :00 ”BUNĂ ZIUA, DOMNULE PROFESOR SE BASTIAN” I n m emoriam Nico Nitai. Fragmente din spect acolele Teatrului Karov din Israel de la edițiile precedente ale Festivalului Internațional ”Mihail Sebastian”.

1 8 :00 ÎN DIRECT CU ACTORII TEATRULUI KAROV DIN TEL AVIV

18: 3 0 ”DIN NOU DESPRE JURNAL” Conferință su sținută de Dl. Petruș Costea (C ercetător – In stitut ul de Istorie ș i Teorie Literar ă „G eorge Călinescu” )

1 9 : 0 0 SPECTACOL DE TEATRU ”CONVERSAȚIE DUPĂ ÎNMORMÂNTARE” DE Yasmina Reza Teatrul ”Maria Filotti” Brăila Ce se întâmplă într – o familie „bine” , înt r – o Franță ( sau altă țară, la alegere…) a zilelor noastre, în ziua înmormântării Tatălui, acel pilon și exemplu ( vom vedea pe parcurs cât de bun…) pentru membrii și apropiații familiei. Cum cad măștile, cum se spun adevăruri crude, cum se fac și se d esfac alianțe, cum se sfârșește o seară a d ezvăluirilor tulburătoare… Suspans psi hologic, șase partituri actoricești minunate și o regie „c amerală” de mare subtilitate și profunzime. Criza Familiei?

21 : 0 0 SPECTACOL DE TEATRU ”JOCUL DE – A VACANȚA” de Mih ail Sebastian Teatrul de Comedie E ste o propunere curajoasă de experiment social, c are vizează eliberarea de orice convenție socială prin înlocuirea unui joc vechi, cunoscut, bin e implementat, cu unul nou, al non – convenției. Un experiment care eșuează, dar care devine valid tocmai prin acest eșec. (Dragoș Alexandru Mușoiu , regizor

J OI 1 2 NOIEMBRIE 20 20

1 0 : 3 0 CONFERINȚE L E MUZEULUI BRĂILEI ”CAROL I ” Valentin Popa – ” Interviurile lui Sebastian ” Viorel Coman – „ Jurnalul” lui Mihail Sebastian – o nouă lectură ” Zamfir Bălan – ” Sebastian, online ”

1 2 :00 RECITAL MUZICA L – ” REVERBERAȚII ÎN SINAGOGĂ” Corul Templului Coral din București 12:30 WHO IS ROMANIA / CINE E ROMANIA Un portret al lui Mihail Sebastian în viziune a jurnalistei britanice Tessa Dunlop (BBC, Channel 5) . Prin amabilitatea ICR Londra Fiecare ţară are lista sa de poeţi şi scriitori de referinţă, dar puţine se pot mândri cu un om care a sfidat vremurile pentru a produce o serie de lucrări ce continuă să s urprindă şi să încânte la nivel internaţional inclusiv astăzi. Mihail Sebastian a trăit ca evreu în R omânia interbelică, atunci când extrema dreaptă era pe val. Romanele sale pline de lumină, adesea curajoase, jurnalele şi piesele de teatru nu au fost nici când mai relevante.

1 3 :30 FILM ”ITINERARII EVREIEȘTI ÎN ROMÂNIA” Oferit de Bucharest Jewish Film Festival (Președ inte – Dan Schlanger)

17:00 RECITAL EXTRAORDINAR – SONETE MUZICALE PE VERSURI LE UNOR POEȚI EVREI DIN ROMÂNIA Dl. Florian Chelu Madeva (chi t ară și voce, compoziție) & D – ra Alexandrina Chelu (voce) – Comunitatea Evreilor din Oradea

18:00 SPECTACOL DE TEATRU – ” STEAUA FĂRĂ NUME” Teatrul Național din Târgu Mureș. Nomin alizat la Premiile UNITER 2014, la secţiunea debut, regizorul Erwin Şimşensoh n va pune în scenă la Teatrul Naţional Târgu – Mureş una dintre cele mai cunoscute şi jucate piese româneşti: Steaua fără nume de Mihail Sebastian. Comedie romantică, Steaua fără nu me prezintă povestea de dragoste dintre Mona şi profesorul Miroiu, două perso naje care se întâlnesc întâmplător într – o gară de provincie.

2 1 :00 SPECTACOL DE TEATRU – LECTURĂ ,,ULTIMA FATĂ CARE PLÂNGE PEN TRU JOCUL DE – A VACANȚA” – Dramatizare de Edith Negul ici Teatrul Evreiesc de Stat Acțiunea piesei „U ltima fată care plânge pentru Jocul de – a vacanța” are loc la Berlin, pe 2 februarie 1992, în ultima zi a vieții marii actrițe Leny Caler. Ea rememorează pre miera spectacolului „Jocul de – a vacanța” (17 septemb rie 1938) și povestea de dragoste cu Mihail Seb astian. Leny a interpretat per sonajul principal, Corina, și l – a inspirat pe Sebastian să creeze acest personaj. Figură unică și seducătoare în peisajul teatr al interbelic, actrița Leny Caler trăiește în exil. Apoi cortina cade, pentru ultim a oară, pentru Leny Caler pe scena teatrului ș i pe scena vieții. O călătorie într e prezent și trecut, in speranța regăsirii paradisul ui pierdut.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.