În atentia cetatenilor cu drept de vot rezidenti in municipiul Braila

Social

În vederea înscrierii în Registrul Electoral cu adresa de reședință, vă precizăm că modelul cererii este disponibil la sediul Primăriei Municipiului Brăila sau accesând www.primariabr.ro secțiunea Alegeri parlamentare 2020.
Cererile pot fi depuse de către persoanele interesate, la Registratura Generală, ghișeul nr. 2, zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 08:00-14:00, sau transmise prin poștă la adresa Piața Independenței, nr. 1, până la data de 22.10.2020, conform prevederilor art. 42, alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Cerere înscriere în Registrul Electoral :

CERERE DE ÎNSCRIERE

în Registrul electoral cu reședința din România

Către,

Primarul Municipiului Brăila

Subsemnatul (a) _______________________________________________________________,

                                                                              (nume și  prenume)

__________________________________________, CNP              /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/,

(numele avut înaintea modificării administrative a numelui, dacă este cazul)

domiciliat(ă) în localitatea _____________________________________________________________,

str. _______________________________________________________________________, nr. ____,  

 bl. ___, sc. ____, et.____, ap. ____, județul/sectorul ________________________________________,

 e-mail____________________________________________, solicit înscrierea în Registrul electoral cu

                                               (opțional)

reședința din România la alegerile parlamentare, din anul 2020.

Anexez o copie a actului de identitate, precum și o copie a dovezii de reședință.

Data _______________                                            Semnătura ____________________

Note:

  • În cazul în care cererea este scrisă olograf (de mână), aceasta se scrie, obligatoriu, cu majuscule, se semnează și se datează olograf.
  • În cazul în care cererea este tehnoredactată, aceasta se semnează și se datează olograf (de mână).
  • Cererea originală poate fi depusă personal sau transmisă prin poștă.

Notă de informare privind protecția datelor personale:

Autoritatea Electorală Permanentă, primarii și birourile electorale ale secțiilor de votare prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul asigurării condițiilor necesare exercitării dreptului de vot la scrutinul pentru care ați solicitat înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reședință din România. Pentru a afla secția de votare la care ați fost arondat, vă puteți adresa, din timp, primarului sau puteți consulta www.registrulelectoral.ro. 

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată primarului sau Autorității Electorale Permanente. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.