Licitație publică în vederea închirierii CT, str. Rahovei nr. 351

Social

Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, CIF 4205670, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@primariabraila.ro, în baza H.C.L.M. Brăila nr. 494/29.08.2019, anunţă organizarea licitaţiei publice în vederea închirierii, pe o perioadă de 5 ani, a bunului denumit generic „Centrală termică” compus din construcția C1-centrală termică, cu o suprafață construită de 267,00 mp și terenul aferent în suprafață de 581,00 mp, imobil ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Rahovei, nr. 351, în vederea realizării unui obiectiv economic.Documentele solicitate în vederea participării la licitaţie sunt prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei ce se va procura în format hârtie de la sediul organizatorului, et. 5, cam. 508, persoana de contact Andrei Gabriela, urmare unei solicitări scrise și achitarea prețului de 300 lei, începând cu data prezentului anunț și până cel mai târziu în data de 18.09.2019. Data limită pentru solicitarea clarificărilor privind documentația de atribuire este 18.09.2019.Ofertele vor fi depuse într-un singur exemplar la sediul Primăriei Municipiului Brăila, Piaţa Independenţei, nr. 1, Registratura Generală, ghișeul nr. 2, doar în ziua licitației, 26.09.2019, până cel mai târziu ora 09:45.

Licitaţia se organizează la sediul Primăriei Municipiului Brăila, Piaţa Independenţei, nr. 1, camera 16, în data 26.09.2019, ora 10:00.Orice acțiuni formulate împotriva actelor premergătoare încheierii contractului de închiriere și a deciziilor comisiei de evaluare se înregistrează la Tribunalul Brăila în termen de 30 de  zile de la comunicarea acestora. Prezentul anunț a fost transmis în data de 04.09.2019 spre publicare în Monitorul Oficial al României, cotidianul de circulație națională „Evenimentul Zilei”, cotidianul de circulație locală „Obiectiv Vocea Brăilei” și pe site-ul www.primariabraila.ro

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.